ážený zákazník, Váš prehladač Internet Explorer nepodporuje technológie, ktoré využívá náš e-shop. Pre správnu funkčnosť stránky používajte aktuálnejšie prehliadače (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Parametre

Cena
0 EUR
200 EUR
pndovod1
pndovod3
pndovod4
adresa
dic
psc
rodne_cislo
telefon
vypracoval
zl_meno_adresa
pH [5% roztok, 20°C]
205 nm.
220 nm.
230 nm.
240 nm.
250 nm.
260 nm.
270 nm.
280 nm.
A [200 nm]
A [205 nm]
A [210 nm]
A [220 nm]
A [230 nm]
A [233 nm]
A [240 nm]
A [250 nm]
A [255 nm]
A [260 nm]
A [270 nm]
A [280 nm]
A [300 nm]
A [320 nm]
A [340 nm]
A [350 nm]
Acidita/alkalita.
Alkalita
Alkalita, acidita
Alkalita.
Amónne soli
Aromáty
Arzeničnan, fosforečnan a kremičitan
Arzén
Benzén
Bod zákalu
Celková síra.
Celkový chlór
Celkový dusík.
Celkový fosfor.
Celkový kremík.
Chlorečnany
Chlorid ortuťný
Chloridy
Chróm.
Destilačné rozmedzie
Draslík
Draslík.
Dusičnany
Farebná škála
Ferrikyanidy
Ferrokyanidy
Gradient [max. eluč. pík]
Hliník.
Horčík
Horčík a alkalické kovy
Horčík.
Hustota pri 20°C.
Index lomu
IČ spektrum
Konduktivita
Kyslosť
Kyslosť [ako CH3COOH]
Kyslosť.
Látky nerozp. v zried.HNO3
Látky nerozpustné v HCl
Látky nerozpustné vo vode
Meď.
Neprchavé látky
Neprchavý zvyšok
Nerozpustné látky vo vode,
Nerozpustný v alkohole
Nikel.
Obsah
Obsah (SO2)
Obsah As
Obsah Ba
Obsah Ca
Obsah Fe
Obsah K
Obsah Na
Obsah SO4
Obsah [GC]
Obsah [argentometricky]
Obsah izomérov (GC)
Olovo
Olovo.
Ortuť
Oxaláty
Poznámka
Roztok
Sodík
Sodík.
Strata sušením
Strata sušením [400°C]
Síranový popol
Sírany
Sírne zlúčeniny
Teplota topenia
Teplota varu
Voda
Voľné kyseliny
Voľný chlór
Voľný chlór.
Vzhľad
Vápnik
Vápnik.
Zinok.
Zvyšok po odparení.
Zvyšok po žíhaní.
pH 2,5% roztoku v H2O
pH 5% roztoku v H2O
Ľahko zuholnateľné látky
Ťažké kovy
Ťažké kovy [Pb]
Ťažké kovy [Pb].
Železo
Železo, %
Železo.