Vážený zákazník, Váš prehliadač Internet Explorer nepodporuje technológie, ktoré využíva náš e-shop. Pre správne fungovanie stránky používajte aktuálnejšie prehliadače (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Parametre

Cena
0 EUR
193 EUR
pndovod1
pndovod3
pndovod4
adresa
dic
psc
rodne_cislo
telefon
vypracoval
zl_meno_adresa
pH [5% roztok, 20°C]
205 nm.
220 nm.
230 nm.
240 nm.
250 nm.
260 nm.
270 nm.
280 nm.
A [200 nm]
A [205 nm]
A [210 nm]
A [220 nm]
A [230 nm]
A [233 nm]
A [240 nm]
A [250 nm]
A [255 nm]
A [260 nm]
A [270 nm]
A [280 nm]
A [300 nm]
A [320 nm]
A [340 nm]
A [350 nm]
Acidita/alkalita.
Alkalita
Alkalita, acidita
Alkalita.
Aromáty
Arzeničnan, fosforečnan a kremičitan
Arzén
Benzén
Bod zákalu
Celková síra.
Celkový chlór
Celkový dusík.
Celkový fosfor.
Celkový kremík.
Chlorečnany
Chlorid ortuťný
Chloridy
Chróm.
Destilačné rozmedzie
Draslík
Draslík.
Dusičnany
Farebná škála
Ferrikyanidy
Ferrokyanidy
Gradient [max. eluč. pík]
Horčík
Horčík.
Hustota pri 20°C.
Index lomu
IČ spektrum
Kyslosť
Kyslosť [ako CH3COOH]
Kyslosť.
Látky nerozp. v zried.HNO3
Látky nerozpustné vo vode
Meď.
Neprchavé látky
Neprchavý zvyšok
Nerozpustný v alkohole
Nikel.
Obsah
Obsah (SO2)
Obsah As
Obsah Fe
Obsah [GC]
Obsah izomérov (GC)
Olovo
Olovo.
Ortuť
Oxaláty
Poznámka
Roztok
Sodík
Sodík.
Strata sušením
Síranový popol
Sírany
Sírne zlúčeniny
Teplota topenia
Teplota varu
Voda
Voľné kyseliny
Voľný chlór
Voľný chlór.
Vzhľad
Vápnik
Vápnik.
Zinok.
Zvyšok po odparení.
pH 5% roztoku v H2O
Ľahko zuholnateľné látky
Ťažké kovy
Ťažké kovy [Pb]
Ťažké kovy [Pb].
Železo
Železo, %
Železo.