ážený zákazník, Váš prehladač Internet Explorer nepodporuje technológie, ktoré využívá náš e-shop. Pre správnu funkčnosť stránky používajte aktuálnejšie prehliadače (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Parametre

Cena
2 EUR
200 EUR
pndovod1
pndovod3
pndovod4
dic
psc
telefon
vypracoval
zl_meno_adresa
pH [5% roztok, 20°C]
Alkalita
Alkalita, acidita
Amónne soli
Aromáty
Arzeničnan, fosforečnan a kremičitan
Arzén
Celková síra.
Celkový chlór
Celkový dusík.
Celkový fosfor.
Celkový kremík.
Chlorečnany
Chlorid ortuťný
Chloridy
Chróm.
Destilačné rozmedzie
Draslík
Draslík.
Dusičnany
Farebná škála
Ferrikyanidy
Ferrokyanidy
Horčík
Horčík a alkalické kovy
Horčík.
IČ spektrum
Kyslosť
Kyslosť [ako CH3COOH]
Látky nerozp. v zried.HNO3
Látky nerozpustné vo vode
Meď.
Neprchavé látky
Neprchavý zvyšok
Nerozpustné látky vo vode,
Nerozpustný v alkohole
Nikel.
Obsah
Obsah (SO2)
Obsah As
Obsah Ba
Obsah Ca
Obsah Fe
Obsah K
Obsah Na
Obsah SO4
Obsah [GC]
Obsah [argentometricky]
Obsah izomérov (GC)
Olovo
Olovo.
Poznámka
Roztok
Sodík
Sodík.
Strata sušením
Strata sušením [400°C]
Síranový popol
Sírany
Teplota topenia
Voda
Voľné kyseliny
Vzhľad
Vápnik
Vápnik.
Zinok.
pH 2,5% roztoku v H2O
pH 5% roztoku v H2O
Ťažké kovy
Ťažké kovy [Pb]
Ťažké kovy [Pb].
Železo
Železo, %
Železo.

Kvalita pre analýzu (p.a.)

19,00 EUR 22,80 EUR  s DPH
Kód: 10004LP20-01000
4,88 EUR 5,86 EUR  s DPH
Kód: 10011LP20-01000
30,74 EUR 36,89 EUR  s DPH
Kód: 10011LP20-10000
Kód: 10012LP20-01000
Kód: 10023SP90-00100