Vážený zákazník, Váš prehliadač Internet Explorer nepodporuje technológie, ktoré využíva náš e-shop. Pre správne fungovanie stránky používajte aktuálnejšie prehliadače (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Parametre

Cena
2 EUR
193 EUR
pndovod1
pndovod3
pndovod4
dic
psc
telefon
vypracoval
zl_meno_adresa
pH [5% roztok, 20°C]
Alkalita
Alkalita, acidita
Aromáty
Arzeničnan, fosforečnan a kremičitan
Arzén
Celková síra.
Celkový chlór
Celkový dusík.
Celkový fosfor.
Celkový kremík.
Chlorečnany
Chlorid ortuťný
Chloridy
Chróm.
Destilačné rozmedzie
Draslík
Draslík.
Dusičnany
Farebná škála
Ferrikyanidy
Ferrokyanidy
Horčík
Horčík.
IČ spektrum
Kyslosť
Kyslosť [ako CH3COOH]
Látky nerozp. v zried.HNO3
Látky nerozpustné vo vode
Meď.
Neprchavé látky
Neprchavý zvyšok
Nerozpustný v alkohole
Nikel.
Obsah
Obsah (SO2)
Obsah As
Obsah Fe
Obsah [GC]
Obsah izomérov (GC)
Olovo
Olovo.
Roztok
Sodík
Sodík.
Strata sušením
Síranový popol
Sírany
Teplota topenia
Voda
Voľné kyseliny
Vzhľad
Vápnik
Vápnik.
Zinok.
pH 5% roztoku v H2O
Ťažké kovy
Ťažké kovy [Pb]
Ťažké kovy [Pb].
Železo
Železo, %
Železo.

Kvalita pre analýzu (p.a.)