Vážený zákazník, Váš prehliadač Internet Explorer nepodporuje technológie, ktoré využíva náš e-shop. Pre správne fungovanie stránky používajte aktuálnejšie prehliadače (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Parametre

Cena
2 EUR
299 EUR
dic
telefon
zl_meno_adresa
pH [5% roztok, 20°C]
250 nm.
260 nm.
270 nm.
280 nm.
Acidita/alkalita.
Alkalita, acidita
Arzén
Celková síra.
Celkový dusík.
Celkový fosfor.
Celkový kremík.
Chloralkoholáty
Chlorid ortuťný
Chloridy.
Draslík.
Farba
Horčík.
IČ spektrum
Látky nerozpustné vo vode
Meď.
Obsah
Obsah [jodometricky]
Obsah [titr]
Olovo.
Poznámka
Sodík.
Strata sušením
Sírany
Voda
Vzhľad
Vápnik.
Zinok.
Zvyšok po odparení
Zvyšok po odparení.
pH
pH 5% roztoku v H2O
Ťažké kovy
Ťažké kovy [Pb].
Železo
Železo.