ážený zákazník, Váš prehladač Internet Explorer nepodporuje technológie, ktoré využívá náš e-shop. Pre správnu funkčnosť stránky používajte aktuálnejšie prehliadače (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Parametre

Cena
2 EUR
299 EUR
dic
telefon
zl_meno_adresa
pH [5% roztok, 20°C]
250 nm.
260 nm.
270 nm.
280 nm.
Acidita/alkalita.
Alkalita, acidita
Amónne soli
Arzén
Celková síra.
Celkový dusík.
Celkový fosfor.
Celkový kremík.
Chloralkoholáty
Chlorid ortuťný
Chloridy.
Chróm.
Draslík.
Farba
Hliník.
Horčík a alkalické kovy
Horčík.
IČ spektrum
Kyslosť
Látky nerozpustné v HCl
Látky nerozpustné vo vode
Meď.
Nerozpustné látky vo vode,
Nikel.
Obsah
Obsah Ba
Obsah Ca
Obsah K
Obsah Na
Obsah SO4
Obsah [argentometricky]
Obsah [jodometricky]
Obsah [titr]
Olovo
Olovo.
Poznámka
Sodík.
Strata sušením
Strata sušením [400°C]
Sírany
Voda
Vzhľad
Vápnik.
Zinok.
Zvyšok po odparení
Zvyšok po odparení.
pH
pH 5% roztoku v H2O
Ťažké kovy
Ťažké kovy [Pb].
Železo
Železo.