ážený zákazník, Váš prehladač Internet Explorer nepodporuje technológie, ktoré využívá náš e-shop. Pre správnu funkčnosť stránky používajte aktuálnejšie prehliadače (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Parametre

Cena
0 EUR
427 EUR
adresazl
pndovod1
pndovod2
pndovod3
pndovod4
vypracoval
zcpracamsr
zcpracavsr
adresa
dic
psc
rodne_cislo
telefon
vypracoval
zl_meno_adresa
pH [5% roztok, 20°C]
205 nm.
220 nm.
230 nm.
240 nm.
250 nm.
260 nm.
270 nm.
280 nm.
A [200 nm]
A [205 nm]
A [210 nm]
A [220 nm]
A [230 nm]
A [233 nm]
A [240 nm]
A [250 nm]
A [255 nm]
A [260 nm]
A [270 nm]
A [280 nm]
A [300 nm]
A [320 nm]
A [340 nm]
A [350 nm]
Acidita/alkalita.
Alkalita
Alkalita, acidita
Alkalita.
Amónne soli
Arzeničnan, fosforečnan a kremičitan
Arzén
Benzén
Benzén [A255]
Bod zákalu
Brómtymolová modrá
Celková síra.
Celkový chlór
Celkový dusík.
Celkový fosfor.
Celkový kremík.
Chloralkoholáty
Chlorečnany
Chlorid ortuťný
Chloridy
Chloridy.
Chróm.
Cudzie ľahko zuh. org. látky
Destilačné rozmedzie
Draslík
Draslík.
Dusičnany
Etanol
Etanol.
Faktor
Farba
Farebná škála
Fenol
Ferrikyanidy
Ferrokyanidy
Fufsín bázický
Gradient [max. eluč. pík]
Hliník.
Horčík
Horčík a alkalické kovy
Horčík.
Hustota pri 20°C.
Index lomu
Iné aminokyseliny
IČ spektrum
Koncentrácia
Konduktivita
Kryštálová violeť
Kyselina fumarová
Kyslosť
Kyslosť.
Látky nerozp. v zried.HNO3
Látky nerozpustné v HCl
Látky nerozpustné vo vode
Metyletylketón
Meď.
Nedostatočná rafinácia
Neprchavý zvyšok
Nerozpustné látky vo vode,
Nerozpustný v alkohole
Nikel.
Obsah
Obsah (SO2)
Obsah As
Obsah As2O3
Obsah Ba
Obsah Ca
Obsah Cl
Obsah Fe
Obsah K
Obsah NH4
Obsah NO3
Obsah Na
Obsah SO4
Obsah [GC]
Obsah [argentometricky]
Obsah [jodometricky]
Obsah [titr]
Obsah benzínu lekáren.
Obsah denat. etanolu
Obsah fenolftaleínu
Obsah izomérov (GC)
Olovo
Olovo.
Ortuť
Oxaláty
Popol
Poznámka
Roztok
Sodík
Sodík.
Strata sušením
Strata sušením [105°C]
Strata sušením [400°C]
Síranový popol
Sírany
Sírne zlúčeniny
Teplota topenia
Teplota varu
Totožnosť
Uhličitany
Veľkosť zrna
Voda
Voda.
Voľný chlór
Voľný chlór.
Vzhľad
Vápnik
Vápnik.
Zinok.
Zlúčeniny síry
Zvyšok po odparení
Zvyšok po odparení.
Zvyšok po žíhaní.
n-alkány (C10-C13)
od 1000µm
od 125µm
od 710µm
pH
pH 2,5% roztoku v H2O
pH 5% roztoku v H2O
Ľahko zuholnateľné látky
Špec. optická otáčavosť [20°C]
Šťavelan amónny
Ťažké kovy
Ťažké kovy [Pb]
Ťažké kovy [Pb].
Ťažké kovy.
Železo
Železo, %
Železo.