Vážený zákazník, Váš prehliadač Internet Explorer nepodporuje technológie, ktoré využíva náš e-shop. Pre správne fungovanie stránky používajte aktuálnejšie prehliadače (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Parametre

Cena
2 EUR
192 EUR
dic
vypracoval
zl_meno_adresa
Benzén
Chloridy
Neprchavý zvyšok
Obsah
Obsah (SO2)
Obsah As
Obsah Fe
Olovo
Teplota varu
Uhličitany
Vzhľad
Ťažké kovy [Pb].
Železo