ážený zákazník, Váš prehladač Internet Explorer nepodporuje technológie, ktoré využívá náš e-shop. Pre správnu funkčnosť stránky používajte aktuálnejšie prehliadače (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Octan zinočnatý x 2H2O, p.a. (Zinc acetate dihydrate, for analysis), 1kg

Cena:

9,80 EUR
11,76 EUR  s DPH
Kód: 10332SP20-01000
Celková hmotnosť košíku v kg: 1,09

Spôsob zobrazenia

Doplnkové informácie
CAS 5970-45-6
EINECS 209-170-2
Sumárny vzorec C4H6O4Zn * 2 H20
Chemický vzorec (CH3COO)2Zn * 2 H2O
Relatívna molekulová hmotnosť 219.50000
Informácie o preprave
UN 3077
Hmotnosť netto (kg) 1
ADR LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÁ, I.N.(OCTAN ZINOČNATÝ, DIHYDRÁT)
ADR (anglicky) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (ZINC ACETATE, DIHYDRATE)
Bezpečnostná značka 9
Obalová skupina III
Tunel E
Popis kusu prachovnica HDPE
Popis kusu (anglicky) jar HDPE
SK_ROCV_2018
dic max. 0.00200 %
zl_meno_adresa max. 0.00100 %
//= detail/score.html