Vážený zákazník, Váš prehliadač Internet Explorer nepodporuje technológie, ktoré využíva náš e-shop. Pre správne fungovanie stránky používajte aktuálnejšie prehliadače (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Síran zinočnatý x 7H2O, p.a. (Zinc sulfate heptahydrate, for analysis), 1kg

12,00 EUR
14,40 EUR  s DPH
Kód: 10446SP20-01000
Celková hmotnosť košíku v kg: 1,09

Spôsob zobrazenia

Doplnkové informácie
CAS 7446-20-0
EINECS 231-793-3
Sumárny vzorec ZnSO4 * 7 H2O
Chemický vzorec ZnSO4 * 7 H2O
Relatívna molekulová hmotnosť 287.54000
Informácie o preprave
UN 3077
Hmotnosť netto (kg) 1
ADR LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÁ, I.N. (SÍRAN ZINOČNATÝ HEPTAHYDRÁT)
ADR (anglicky) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE)
Bezpečnostná značka 9
Obalová skupina III
Tunel E
Popis kusu prachovnica HDPE
Popis kusu (anglicky) jar HDPE
SK_ROCV_2018
zl_meno_adresa max. 0.00500 %
//= detail/score.html